Thursday, 29 September 2011 15:20

Oslofolk hadde tjent på STANG ut!

Det avgåtte Høyre/Frp-byrådet foreslår kutt i hundremillionklassen til bydeler og skole, der etatene overlates til å bestemme hvor det skal giljotineres. Det er politisk ansvarsfraskrivelse. Mener leder i LO Oslo Roy Pedersen. Inntrop på båndet. INN: Ja Roy.. UT: komme nå. TID:4.11 min, V/Knut Jeppsson

Thursday, 29 September 2011 13:21

Norges eneste direkte valgte ordfører må gå

Selv om Christian Hintze Holm som har sittet som den enste direkte valgte ordfører på Nesodden i flere perioder fikk et stort flertall under årets kommunevalg, Må han av likevel gå av som ordfører noe han synes et leit. Inntrop på båndet. INN: Avtroppende ordfører. UT:..skulle fortsette. TID: 1.07 min. V/Knut Jeppssopn

Klokka 16:00 måndag, kom bekreftinga.

Etter 86 år mister venstresida ordførarvervet i Odda.

John Opdal, Høgre, skal leia ein koalisjon beståande av Høgre, Senterpartiet, Nye Odda og Venstre med eit såkalla valteknisk samarbeid med Rødt - som sikrar fleirtalet.

Opplysningane kom under ein pressekonferanse tillyst av Høgre. Leiaren i Rødt, Terje Kollbotn, var til stades og han stilte eitt krav for å innga eit valteknisk samarbeid: Det vert inga privatisering av offentlege tenester i Odda kommune dei neste fire åra, eit krav den nye politiske leiinga i Odda kommune gjekk med på.

Roald Aga Haug (Ap) seier i samtale med Radio Folgefonn, at fleirtal mot privatisering var avklart alt på førehand, og seier at dét ikkje er eit argument for å velga vekk Arbeidarpartiet. - Den politiske styringa i Odda har alltid hatt eit lydhøyrt forhold til fagrørsla, seier han, - nettopp fordi det er kommunistane og sosialdemokratane som har har hatt toppvervet i kommunen.

Med Høgre på topp, må dette nødvendigvis verta annleis. Varaordførar i det nye kommunestyret, er Elisabeth Westerlund Hauge, Nye Odda.

Fortsatt satsing på Unesco er eit sentralt tema for dei fleste partia i alliansen, medan dei som no hamnar ute "i kulda"; Arbeidarpartiet og Demokratane, har eit mindre optimistisk syn på kva Unesco - status kan gjera for Odda.

Friday, 16 September 2011 12:05

Viser Arbeidarpartiets slitestyrke

 

Ordføraren i Odda, Gard Folkvord, seier at valresultatet for Arbeidarpartiet i Odda, er eit teikn på at innbyggarane ser at partiet har fokus på dei viktige sakene i kommunen. - Å mista eitt mandat, er ikkje meir enn normal slitasje etter fire år i posisjon

 

Partiet har vore utsett for massiv kritikk og ein spissa, valkamp i haust, seier Folkvord i samtale med JK Flattun (RF), - men resultatet for Arbeidarpartiet, viser at den slo heilt feil, så eg er veldig nøgd med resultatet. (Forts. under bildet)

Gard Folkvord

 

 

- Me har hatt fokus på det folk er opptekne av, dei viktige sakene, seier Folkvord, - politikk er først og fremst hardt arbeid, og mange har teke avstand frå den negative måten somme har drive valkamp mot oss på i år.

 

Folkvord gjer uttrykk for at det Odda treng i komande fireårsperiode, er eit breidt politisk fleirtal som kan styra utan den politiske usemja som har rådd i kommunestyret. - Me må koma ut av den situasjonen at alle voteringar endar med 14 mot 13 eller omvendt. Odda treng ingen reprise på det.

 

Arbeidarpartiet velger no eit forhandlingsutval som raskt skal gå i gong med forhandlingar med andre parti for å få breiast mogeleg samarbeid i det nye kommunestyret.

 

- Me går til forhandlingane med sjølvtillitt og respekt for andre mogelegheiter enn dei me umiddelbart ser. Poenget no må vera å få til ei stabilt, føreseieleg styring av kommunen dersom det er mogeleg.

 

- Det er eit privilegium å få vera ordførar i Odda og eg er takksam for den tillitten partiet har fått, seier Gard Folkvord.

 

Thursday, 15 September 2011 10:24

Det mulig ble umulig for Rune

Det mulig ble umulig for Rune Gerhardesen under valget i Oslo. Inntro på båndet. INN: Rune.. UT:..umulig nå. TID: 1.38 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 15 September 2011 10:15

Mye jobb gjenstår

Vi traff Arbeiderpartiets Helga Pedersen på valgvaka i Oslo og det første vi ville ha svar på var hvorfor hun ikke var hjemme nord på i dag. Inntro på båndet. INN: Helga Pedersen.. UT:.. valgt inn. TID: 2.32 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 15 September 2011 10:07

Vi klarte målet !

Det gikk bra mener Raymond Johansen partisekretær i Arbeiderparti. Vi slo av en prat midt under opptellingen. Inntro på båndet. INN: Nå må.. UT:.. nå få. TID: 3.14 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 14 September 2011 11:02

Vi må drive valgkamp hele året !

Skal vi få flere til å stemme så må vi gå ut å få mer engasjement og rett og slett drive folkeopplysning. Mener Roy Pedersen leder i LO i Oslo. Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT:..å bli. Tid: 9.58 MIN. v/Knut Jeppsson

Tuesday, 13 September 2011 10:02

Takker fagbevegelsen for framgangen

Finn Jota i Arbeiderpartiet takker fagbevegelsen for den fine fremgangen til Arbeiderpartiet. Inntro på båndet. INN: Ja Finn.. UT:.. valg på. TID: 1.35 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 13 September 2011 09:55

Imponert over stemningen i Folkets hus!

Svenskenes valgoppservatør sekretær Karin Jemtin var svært imponert over stemningen under valgvake i Folkets hus i Oslo i går. Inntro på båndet. INN: Karin Jemtin.. UT:.. er det . TID: 1.18 min. V/Knut Jeppsson

Page 1 of 6

Additional information