Fagforbundet vil ikke godta Spekters pensjonsforslag, og derfor valgte vi å bryte meklingen og ta ut våre medlemmer i streik, forteller leder i Fagforbundet Mette Nord
Tuesday, 29 November 2016 08:55

Støttemarkering for Kaba-streikende

EL & IT Forbundet har i dag en støttemarkering utenfor hovedkontoret til Kaba AS i Drammen for de streikende Kaba-ansatte i Trondheim .De ansatte i Kaba AS i Trondheim streiker for å få tariffavtale med bedriften, som har 13 avdelinger med nær 200 ansatte rundt i landet. Forteller forbundsleder i EL & IT Forbundet Jan Olav Andersen. V/Knut Jeppsson
Tuesday, 18 October 2016 15:57

Streiker for hviledager

Vi har streiket i 3 uker og fortsetter til vi får beholde retten til hviledager. KS Bedrift ønsker å redusere avspaseringsordningen for beredskapsvakter i energisektoren fra tre til to dager. Det betyr at de fleste, som har ti vakter i året på sju døgn i strekk, mister ti hviledager i året, forteller forbundsleder i EL & IT Forbundet Jan Olav Andersen. V/Knut Jeppsson
Leder i Virke Anne Kari Bratten må komme på banen, og få løst denne togstreiken mener leder i LO Stat Tone Rønoldtangen. V/Knut Jeppsson
Wednesday, 12 October 2016 12:55

NSB må respektere spillereglene

NSB må respektere spillereglene i norsk arbeidsliv, sa LO leder Gerd Kristiansen i sin appell til de streikende lokomotivførerne utenfor Sentralstasjonen i Oslo i dag. V/Knut Jeppsson
Tuesday, 11 October 2016 13:02

Streiken i oljebransjen er over

Vi fikk det som vi ville etter to og en halv uke i streik forteller leder i IE Leif Sande. V/Knut Jeppsson
Tuesday, 11 October 2016 12:47

Stor stemning på streikemøte

Stor stemning på dagens streikemøte hos lokomotivmannsforbundet, forteller leder Rolf Ringdal. V/Knut Jeppsson
Tuesday, 11 October 2016 09:09

LO i Oslo støtter lokomotivførernes streik

Styret i LO i Oslo støtter de streikende lokomotivførernes tariffkamp for en felles nasjonal toårig utdanning som tilsvarer nivået ved Norsk Jernbaneskole.
Wednesday, 05 October 2016 08:00

Togstreiken opptrappes kraftig

Vi velger å trappe opp streiken blant lokomotivførerne, fordi NSB må skjønne at vi mener alvor, sier leder i norsk Lokomotivmannsforbund Rolf Ringdal. V/Knut Jeppsson
Wednesday, 28 September 2016 07:04

Akademikerne sykehusstreik fortsetter

Vi kjemper for like turnusordninger, og vi er i mot at arbeidsgiverne vil individualisere avtaler, forteller Birgit Aanderaa hos Akademikerne
Page 1 of 15

Additional information