Norsk Transportarbeiderforbund får full støtte under Nordisk Transportarbeiderføderasjon sin konferanse i Malmø, for sin behandling av havnearbeidernes kamp i Norge, forteller Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund. TID: 4.03 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 23 May 2014 09:01

Tatt på senga i Tromsø!

Norsk Transportarbeiderforbund føler seg tatt på senga av domstolen i Tromsø, forteller Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund. TID: 4.22 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 21 May 2014 07:20

Mer penger eller søppelstreik!

Det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund NHO og Norsk Industri i innen renovasjonsbransjen, forteller Odd Einar Adamsrød i Transportarbeiderforbund, TID: 2.26 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 15 May 2014 06:37

Arbeidsretten neste!

Når arbeidstakere blir ulovlig utestengt fra arbeidsplassen da er arbeidsretten neste, forteller leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. TID: 4.07 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 14 May 2014 09:31

Vil ikke jobbe gratis lenger!

Det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Mediebedriftenes Landsforbund om ny overenskomst for avisbud. forteller leder i Transportarbeiderforbun Roger Hansen 2.12 MIN: V/Knut Jeppsson

Tidligere redaktør i Norsk Transportarbeiderforbund nå pensjonert Vegard Holm er mannen bak støttegruppa til Havnearbeiderne, som i går samlet flere tusen personer i sin aksjon på Youngstorget. TID: 2,09 MIN. V/Knut Jeppsson

Thursday, 20 March 2014 10:18

Viktig høring i Stortinget

Vi var på en viktig høring innen veitransporten i Stortinget på tirsdag forteller, Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund. TID:5.56 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 19 March 2014 13:47

Brakseier i Drammen tingrett!

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) vant på alle punkter i Drammen tingrett i saken mot Holship Norge AS. Retten slår fast at NTF har lov og rett til å iverksette boikott mot Holship som et kampmiddel for å få opprettet tariffavtale. forteller nestleder i NTF Lars Johnsen. TID: 4.56 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 30 January 2014 10:40

Heftige diskusjone på landsmøte til NTF!

Det var til tider heftige diskusjoner på landsmøte til Norsk Transportarbeidforbund sitt 42 ordinære landsmøte, forteller nestleder Lars johnsen. TID: 9.42 MIN. V/Knut jeppsson
Thursday, 23 January 2014 12:48

En privatisering det lukter av!

Oslo Kommunehar bestemt seg og vil spekulerer i arbeidskraft, når de vil sende Oslos havnearbeidere ut på anbud, mener Lars Johnsen nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund. TID: 6.50 MIN. V/Knut Jeppsson

Additional information