Ja dette er positivt at vi nå får en allmengjøring innen godstransport her i landet, forteller nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen. TID: 6.43 MIN: V/Knut jeppsson

Wednesday, 22 April 2015 04:12

Fint at Arbeiderpartiet gir Israel et signal

Leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen mener det er på høy tid at Arbeiderpartiet gir et klart signal ti Israel når det gjelder en anerkjennelse av Palestina som egen stat. TID: 0.55 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 23 February 2015 13:44

Vi støtter et sentralt nulloppgjør

Vi støtter et sentralt nulloppgjør, forteller Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund. TID:2.31 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 23 February 2015 13:43

Venter internasjonal støtte

Vi har bedt om intensjonal støtte fra våre søsterorganisasjoner i forbindelse med den boikotten vi har av Yliport i Oslo havn, forteller Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund. TID:2.31 MIN: V/Knut Jeppsson

Norsk Transportarbeiderforbund har startet boikotten av lasting og lossing av skip med bryggearbeidere ansatt i det tyrkiske selskapet Yilport, forteller leser i NTF Roger Hansen. TID: 4.32 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 06 February 2015 08:27

LOs fulle støtte til boikott av Yilport

LO gir Norsk Transportarbeiderforbund sin fulle støtte til boikotten av det tyrkiske selskapet Yilport når det gjelder laste og lossing av skip i Oslo havn, forteller nestleder i LO Tor-Arne Solbakken. Tid: 1.38/ min: v/Knut Jeppsson

Jeg tror det tyrkiskeide selskapet Yilport har lyttet til dårlige rådgivere sa nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen på en pressekonferanse i dag. TID: 6.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Vi vil ha en tariffavtale med de nye driverne av laste og losse ansvarlige i Oslo havn, men det ser ikke så enkelt ut, sier nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen, derfor har vi sendt ut boikott varsel fra 4 februar. TID: 6.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Det er en sikkerhetsrisiko og la utelandeske trailersjåfører ferdes på norske veier uten å overholde kjøre og hvilebestemmelsene, Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. Tid: 3.34 min: v/Knut Jeppsson

Wednesday, 03 December 2014 12:15

Glattkjøringskurs og mer kontroller

Det må mer kontroller til og kanskje det hadde vært på sin plass med glattkjøringskurs for utenlandske trailersjåfører som kommer til Norge, mener leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. Tid: 1.52 min: v/Knut Jeppsson

Additional information