Det er rangordninger og kamp blant de innsatte i norske fengsler, forteller forbundsleder Rita Bråthen i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. V/Knut Jeppsson
Vi er glade for at Arbeiderpartiet i sitt program forslag sier at de vil avslutte og sende innsatte til soning i Nederlandske fengsler, sier nestleder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. V/Knut Jeppsson
Tuesday, 09 August 2016 14:09

Vold og trakassering i Norske fengsel

Vold og trakassering i Norske fengsel forteller nestleder Asle Aase i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. Vold og trakassering i Norske fengsel. V/Knut Jeppsson
Thursday, 09 July 2015 11:14

Sommerprat med Rita Bråten

Sommerprat med forbundsleder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Rita Bråten. 64 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 13 May 2015 06:46

Vi er skuffet over regjeringen

Vi er skuffet over at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett bare vil gi mer penger til politi, og mer til å få innsatte til å sone i utlandet og ikke noe til oss som driver fengsel og friomsorg i Norge, sier leder Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Rita Bråten. TID:2.53 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 07 April 2015 08:14

Fler får sone med elektronisk kontroll

Selv om Frp var sterkt i mot at kriminelle skulle få sone hjemme med såkalt elektronisk kontroll, er det fler nå som får sin straffegjennomføring hjemme med Frp i regjering enn tidligere, forteller leder i Norsk Friomsorgsforbund Rita Bråten. TID: 6.26 MIN: V/Knut Jeppssson

Tuesday, 07 April 2015 07:58

Budsjettkutt bekymrer sikkerheten

Regjeringen vil kutte 30 millioner innen kriminalomsorgen, noe som bekymrer leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Rite Bråten TID: 3.39 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 20 January 2015 08:56

Fangene slipper ikke fri

De innsatte i norske fengsler slipper ikke fri selv om fengselsbetjentene streiker i 2 timer den 28 januar, forteller leder Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Rita Bråten. TID:4.29 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 10 December 2014 18:13

Uverdige helseforhold i Oslo Kretsfengsel

Helserapport understreker at det er helseforhold på en avdeling, både for innsatte og ansatte ved Oslo Kretsfengsel, sier nestleder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Asle Aase. TID: 8.53 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 03 November 2014 17:53

Ny nestleder i NFF

Asle Aase er ny nestleder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund og snakker om hva forbundet skal jobbe med fremover.

Fra LO Grenland Medias Lørdagsmagasin med Jan Erik Andersen.

Page 1 of 7

Additional information