lørdag, 10 februar 2018 11:11

Vi skal slå ring om den Nordiske modellen

Skrevet av 
Lene Råstrøm Båstad fra de svenske socialdemokraterna sa i sin oppsummering av årets Arbeiderkongress i Stockholm, at vi i Norden må fortsette og utvikle den Nordiske modellen, og vise verden hvordan vi bygger et sterke samarbeid mellom landene. V/Knut Jeppsson

Media

Ekstra informasjon