onsdag, 10 mai 2017 12:02

Lov om god handelsskikk rett i skuffen

Skrevet av 
Lov om god handelsskikk er en skuffende skoffelov, sier Jan Egil Pedersen i NNN, som den nye regjeringen må finne fram igjen V/Knut Jeppsson

Media

Ekstra informasjon