tirsdag, 18 april 2017 10:38

Vi har fått mer å trykke på med

Skrevet av 
Vi har fått mer å trykke på med som medlem i LO, sa styreformann Øyvind Torp i Norsk Sjøoffisersforbund i sin takke tale på LO sitt representantskap møte i dag hvor Norsk Sjøoffisersforbund ble tatt opp som medlem i LO familien V/Knut Jeppsson

Media

Ekstra informasjon